Oferta

W ramach współpracy z klientami:

 • Prowadzimy wykazy lokali ich właścicieli lokali i tam gdzie jest to konieczne najemców.
 • Prowadzimy księgi obiektu budowlanego oraz dokumentację techniczną nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • Redagujemy pisma do urzędów i instytucji w sprawach dotyczących nieruchomości w ścisłej współpracy z właścicielem nieruchomości
 • Zlecamy wszelkie niezbędne kontrole techniczne i okresowe przeglądy nieruchomości wymagane przez przepisy prawa budowlanego oraz kontrolujemy stan techniczny urządzeń, stanowiących wyposażenie techniczne budynków
 • Kontrolujemy przebieg konserwacji i napraw bieżących nieruchomości wspólnej.
 • Zlecamy usuwanie wszelkich awarii i ich skutków.
 • Przeprowadzamy postępowania z udziałem Właściciela obiektu mające na celu wyłonienie wykonawców robót remontowych i konserwacyjnych.
 • Uczestniczymy w odbiorach robót remontowych z udziałem Właściciela nieruchomości i jeżeli to jest konieczne inspektora nadzoru.
 • Prowadzimy stały nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz terenu należącego do nieruchomości.
 • Prowadzimy dokumentację finansową, administracyjną i techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dokonujemy czynności windykacyjnych po stwierdzeniu zadłużenia w płatnościach zgodnie z podjętymi przez właścicieli lokali uchwałami.
 • Przygotowujemy projekty planów gospodarczych.
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe.
 • Przygotowujemy projekty uchwał oraz obsługujemy Zebrania Właścicieli Nieruchomości w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
 • Rozliczamy wniesione opłaty czynszowe, na podstawie wyciągów bankowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej (zaliczka ?A?), wydzielony fundusz remontowy ( zaliczka ?B?) oraz opłaty eksploatacyjne.
 • Utrzymujemy stały kontakt z przedstawicielami Właścicieli w celu omówienia działań bieżących oraz perspektywicznych w miarę potrzeb.
 • Przygotowujemy i dostarczamy zawiadomienia o wysokości opłat.
 • Przygotowujemy umowy pod względem formalno-merytorycznym
 • Terminowe przygotowanie propozycji ubezpieczania budynku od ognia i zdarzeń
 • Prowadzimy obsługę prawną nieruchomości polegającą na doradztwie prawnym w zakresie negocjowania i uzgadniania treści umów oraz windykacji należności od dłużników.
 • Pozostajemy w stałym kontakcie z właścicielami

Efektywne zarządzanie nieruchomściami© 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone dla BMS Nieruchomości Sp. z o.o.

Stronę zaprojektowało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies