Obsługa nieruchomości komercyjnych

Współczesne, zarządzanie wymaga od zarządcy nieruchomościami szerokiego spojrzenia nie tylko na aspekt budynku ale i na potrzeby jego użytkowników. Zakłada konieczność innowacji i kreatywności w gospodarowaniu nieruchomością, a także polega na dostosowaniu działań do zmieniającej się sytuacji na rynku. BMS Nieruchomości Sp. z o.o. stara się sprostać wymaganiom postawionym przez dynamiczny rozwój rynku nieruchomości niemieszkalnych.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres czynności wykonywanych przez naszych pracowników, zaznaczając, że tak jak w przypadku zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi nasze działania są ściśle dostosowane do wymagań i potrzeb klienta.

 • Prowadzimy negocjacje z dostawcami usług, kalkulujemy ich ilości, i określamy jakość. Zawieramy umowy o świadczenia usług
 • Przeprowadzamy analizę sposobów optymalnego wykorzystania powierzchni, ewentualne doradzamy zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości, uwzględniając zmiany rynkowe i rachunek ekonomiczny
 • Prowadzimy kalkulacje i ocenę rynkowych stawek czynszowych z uwzględnieniem konkurencyjnych nieruchomości
 • Prowadzimy kontrolę nad zapewnieniem nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej , wody i gazu , odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • W zależności od wymagań i potrzeb opracowujemy i wdrażamy sposoby zabezpieczeń i ochrony dla nieruchomości
 • Nadzorujemy przeprowadzanie regularnych kontroli i przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Ustalamy z właścicielami i najemcami procedury operacyjne oraz wprowadzamy ich zasady w życie
 • Sprawujemy kontrolę nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku;
 • Określamy do ubezpieczenia możliwe ryzyko związane z nieruchomością, doradzamy właściwy zakresu i rodzaj ubezpieczenia oraz negocjujemy jego warunki
 • Nadzorujemy bezpośrednich wykonawców zajmujących się pracami konserwacyjnymi i naprawczymi
 • Prowadzimy książki obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • Przeprowadzamy kompleksową ocenę nieruchomości w porównaniu z nieruchomościami konkurencyjnymi
 • Gwarantujemy obecność osoby odpowiedzialnej za budynek w terminach uzgodnionych w umowie
 • Odpowiadamy za zgodność funkcjonowania nieruchomości z przepisami prawa i przepisami ochrony środowiska
 • Sporządzamy okresowo plany zarządzania jako dokumentu wiodącego dla nieruchomości. W oparciu o zawarte w nim cele właściciela opracowujemy plan działania zmierzający do podniesienia wartości nieruchomości i uzyskania maksymalnie wysokich przychodów z najmu w oparciu o rachunek ekonomiczny
 • Przygotowujemy roczne budżety w oparciu o analizę kosztów i potrzeb nieruchomości
 • Sporządzamy comiesięczne raporty finansowe
 • Nadzorujemy proces wynajmu, wpłaty wnoszone przez najemców, analizujemy wpływy i opóźnienia płatności, prowadzimy windykację
 • Rozdzielamy koszty utrzymania nieruchomości pomiędzy najemców

W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników danego obiektu, jesteśmy w stanie zaproponować pełen wachlarz usług dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Wysokość wynagrodzenia za powyższe usługi jest uzależniona od Państwa potrzeb oraz powierzchni nieruchomości.

Efektywne zarządzanie nieruchomściami© 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone dla BMS Nieruchomości Sp. z o.o.

Stronę zaprojektowało: avangardo.pl

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies